Jogvédelem

4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). A szerzői jogok valamely mű szerzőjének azon jogát jelentik, hogy műve felhasználásának bizonyos módjait engedélyezze vagy megtiltsa. Minden mű (írott, audiovizuális, weboldal stb.) szerzői jogi oltalom alatt áll, amennyiben eredeti alkotásnak minősíthető, továbbá amennyiben meghatározott formába öntötték vagy megfogható anyagi hordozón rögzítették.

A fentiek értelmében az Tisza Ajtó Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll, melynek tulajdonosa az Tisza Ajtó Kft. A tulajdonos minden jogot fenntart, ezért tilos a honlap másolása, átszerkesztése, anyagainak felhasználása.

Az Tisza Ajtó Kft. nem korlátozza a honlap anyagainak felhasználását, abban az esetben, ha az magáncélt szolgál, minden más esetben írásos engedélye szükséges.

A szerzői jogok megsértése polgári-és büntetőjogi felelősségre vonással jár.